ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

Участници 2013г.

Участници 2014г.


Архив участници 2013г.


Архив участници 2012г.


participant
Красимир Марчев
http://www.atelie056.com
participant
Мария Шурелова
participant
Дружество на бургаските журналисти
http://www.sbj-bg.eu/
НЕДКО ЖЕЧЕВ
СТЕФАН ДОНЧЕВ
ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА
ГРИГОР АПОСТОЛОВ
Роботев.com
participant
СТАНКО КИРОВ
participant
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - БУРГАС
http://youth.redcross.bg/
FIXABLE FLAWS
participant
Водолазно училище Синхрон
https://www.facebook.com/divingschool.bg?fref=ts
БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ
https://www.facebook.com/groups/124497330921998/?fref=ts
Тани Костадинов
Виктория Добрева
Марияна Праматарова
Параграф 22
Офелия Жекова
DJ M-TAK - ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ
DJ STANX - КАЛОЯН СТАНЕВ
participant
КЛУБ "СЕЗОНИ"
ME CLIK
ANDONASTY
SUNSHINERS
ИНА ВАЛЕНТИНОВА
marspace.com
ЕЛЕНА ФОТЕВА
ДИАНА САВАТЕВА

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013