ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2016 | 10:00 часа | АЛЕИ МОРСКА ГРАДИНА

ВИЖ КАРТА
В духа на съвременното изкуство три арт инсталации ще променят пейзажа в Морската градина и ще ни напомнят че отново е лято и отново е време за забавления и снимки в разгара на горещите 24 и 25 фестивални дни. Оглеждайте се за сладоледена фунийка, пържено яйце и глава на плувец.

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013