ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Валсът на един обикновен човек

Валсът на един обикновен човек

КИНО

.06.2017 | 22:00 часа | Автогара юг/Регионална библиотека "П.К.Яворов" ул. "Богориди" 21

ВИЖ КАРТА

Един обикновен монолог на един обикновен човек относно обикновения му живот.
Жанр: Драма

Главни актьори: Стоян Радев
Режисьор: Свилен Славов
Оператор: Свилен Славов
Сценарист: Свилен Славов
Сценограф: Свилен Славов
Звук: Виктор Добрев

Продуцент: Свилен Славов

Филмът се предоставя от Ноу Блинк
 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013