ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Ветропоказателят на седемте морета

Ветропоказателят на седемте морета

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2017 | 00:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
Ветропоказателят на седемте морета представлява метална пластика с нестандартно съчетание от стил и функционалност. Графичното изображение е дело на бургаския скулптур Добрин Вътев и е произведение на кавалетното изкуство. Освен да определя посоката на вятъра пластиката ще бъде неизменна част от колекцията фотографии на Включи града, повреме и след фестивалните дни.

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013