ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Включи класиката с квартет Вива

Включи класиката с квартет Вива

КОНЦЕРТИ

.06.2017 | 11:00 часа | Открита сцена в Морската градина до паметника на Петя Дубарова

ВИЖ КАРТА

Изцяло дамски квартет "Вива" ще изпълнят за публиката на "Включи град" едни от най-известните класически произведения на различни композитори творили през ХΙХ и ХХ век.

Красимира Арнаудова - флейта

Савина Николова -цигулка

Албена Кралева - виола

Боряна Пантелеева - виолончело


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013