ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Включи огнените кокилари

Включи огнените кокилари

ПЪРФОРМАНС

.06.2017 | 21:30 часа | ТЕРАСА ДО КАЗИНОТО

ВИЖ КАРТА
Провокирани от природата и приказния свят „огнени кокилари“ ще „пофлиртуват“ с публиката и ще ни пренесат в древна Индия, където се заражда теорията за петте стихии /елемента/- въздух земя, вода, огън и етер. Мистичната им игра ще ни „потопят“ в основните принципи на взаимодействие между всичко съществуващо. Включете се в магията!

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013