ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ВКЛЮЧИ СЕ В ПРИКАЗКАТА

ВКЛЮЧИ СЕ В ПРИКАЗКАТА

ПЪРФОРМАНС

.06.2015 | 11:00 часа | СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

ВИЖ КАРТА
до 13.00 часа

Специална изненада за децата,
Да се превърнат в нещо непознато,
нарисувани да тичат по тревата
и да се направят супер-веселбата!!!

Всяко дете, което желае да се превърне в приказен герой, ще може да го направи, благодарение на гримьорка, която ще рисува детските лица...

Изрисуването е с начало 11.00 и ще бъде до 13.00 часа.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013