ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Включи Стенографиката

Включи Стенографиката

ПЪРФОРМАНС

.06.2017 | 00:00 часа | ДО ГРАФИЧНА БАЗА

ВИЖ КАРТА

Проект „Стенографика – пространство за изкуство на откритосе роди още през първото издание на фестивал "Включи града". Той основно цели да създаде трайно пространство за изкуство в Морската градина, в непосредствена близост до плажа и с чудесна видимост от главната пешеходна алея. Тази година Стенографиката ще бъде изрисувана от чаровната Лора Янева.

За сега се появиха три грации. А кои са те?.....


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013