ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ГИГАНТСКИ БОГОМОЛКИ

ГИГАНТСКИ БОГОМОЛКИ

ПЪРФОРМАНС

.06.2017 | 21:00 часа | АЛЕКСАНДРОВСКА-БОГОРИДИ-МОРСКА ГРАДИНА

ВИЖ КАРТА

Гигантски богомолки е шоу парад и включва две 6 метрови гигантски кукли богомолки на кокили. Те се напътстват от  приказна пастирка. Гигантските богомолки постоянно се опитват да избягат, но тя ги връща обратно в пътя им с могъщият си жезъл. 

Зрелищните спектакли на артистите от Фаертър са мистични, магнетични и хипнотизират и най-равнодушния зрител. Стилът на игра е интерактивен, изненадващ и завладяващ. Изпълнителите със своите гигантски костюми и реквизит се движат на кокили сред удивената публика, която се потапя в света на представлението.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013