ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Денят на кървавите венци

Денят на кървавите венци

КИНО

.06.2017 | 22:00 часа | Галерия-музей "Георги Баев"

ВИЖ КАРТА

Картината има стойност в момента на своето създаване, после е само пощенска картичка от далечно плаване.

"Денят на кървавите венци" е късометражен филм от инициативата Киноlove - на лов за късо кино

Жанр: Анимация

Главни актьори: Леонид Йовчев
Режисьор: Димитър Димитров – Анимитер
Оператор: Димитър Димитров – Анимитер
Сценарист: Дилян Еленков
Сценограф: Димитър Димитров – Анимитер
Звук: Димитър Димитров – Анимитер
Музика: Мира Искърова
Екип: Димитър Димитров – Анимитер
Продуцент: Нели Гашарова


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013