ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ИЗРИСУВАНЕ НА ЧАДЪРИ

ИЗРИСУВАНЕ НА ЧАДЪРИ

УЪРКШОП

.06.2015 | 10:00 часа | СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

ВИЖ КАРТА

"Включи града" предизвиква любителите на изкуството да захвърлят баналните бели листи и да ги заменят не с какво да е, а с ЧАДЪРИ!!! Да, точно така! Всеки е поканен да изпита таланта и въображението си като изрисува чадър на открито...това звучи много в стил "Включи града", не мислите ли...?

Уъркшопът ще се проведе в първия фестивален ден, на 13 юни, от 10.00 до 13.00 и от 16.00 до 18.00 часа.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013