ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ИЗРИСУВАНИ ЧАДЪРИ

ИЗРИСУВАНИ ЧАДЪРИ

ИЗЛОЖБИ

.06.2015 | 10:00 часа | ФЛОРАТА

ВИЖ КАРТА
до 20.00 часа

Уъркшопът от Стената на приказките ше намери своето продължение на Флората. Във втория фестивален ден цветните чадъри ще украсят козирката на Флората, за да станат част от една от най-необикновените изложби, виждани в Бургас...


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013