ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ИЗРАБОТКА НА КУКЛИ

ИЗРАБОТКА НА КУКЛИ

УЪРКШОП

.06.2015 | 10:00 часа | СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

ВИЖ КАРТА
Ако сте сръчни и обичате да майсторите - това е вашето събитие! Как и от какво се правят куклите - ще научите и опитате сами единствено в рамките на "Включи града"!

Уъркшопът ще се провежда в следните часове:

Събота /13юни/: 16.00 - 18.00 ч.
Неделя /14 юни/: 10.00 - 13.00 ч. и 16.00 - 18.00 ч.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013