ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
КИНЕТИЧНА АРТ-ИНСТАЛАЦИЯ

КИНЕТИЧНА АРТ-ИНСТАЛАЦИЯ

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2015 | 10:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
до 20.00 часа

Проектът представлява изграждане на строга функционираща система от движещи се тела, чиито движения и материални свойства оказват влияние и определят пътя на светлината до превръщането й в изображение. Проектът изследва редица философски въпроси: йерархичност, дуалност, противопоставяне, възприемане. В същото време се представя и дигиталното изкуство в една нова светлина.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013