ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Книги в движение

Книги в движение

ИЗЛОЖБИ

.06.2017 | 00:00 часа | Галерия-музей "Георги Баев"

ВИЖ КАРТА

Открита в началото на юни изложбата  "Книги в движение" ще бъде част и от програмата на Фестивал "Включи града". Експозицията е на известната чешка илюстраторка Галина Миклинова.  Включените в изложбата илюстрации са от книги, публикувани между 1998 и 2016 година.

Изложбата се осъществява с подкрепата на "Кох-И-Ноор Хемусмарк" АД и ще остане в нашия град до 30 юни.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013