ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
КОНЦЕРТ СЪС СТАРИННИ ИНСТРУМЕНТИ

КОНЦЕРТ СЪС СТАРИННИ ИНСТРУМЕНТИ

КОНЦЕРТИ

.06.2015 | 18:00 часа | БЕСЕДКА ДО ФЛОРАТА

ВИЖ КАРТА
до 19.00 часа

"Включи града" предлага на меломаните един необикновен концерт на единствените по рода си за България и балканския полуостров старинни инструменти - чембало и хамерклавир...

Ако сте почитатели на хубавата класическа музика и необикновените неща - това е вашето събитие...


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013