ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2015 | 10:00 часа | СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

ВИЖ КАРТА


Една необикновена инсталация насред Морката градина ще задоволи любопитните минувачи и ще им предостави възможност да почетат хубава книга под открито небе, сред зелените и дъхави поляни...

Инсталацията ще е достъпна в следните часове:

10.00 - 13.00 ч. и 16.00 - 18.00 ч. и в двата фестивални дни. • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013