ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
НЕ СЪМ БИЛ ТАМ

НЕ СЪМ БИЛ ТАМ

ИЗЛОЖБИ

.06.2017 | 00:00 часа | Галерия "Пролет"

ВИЖ КАРТА

Атанас Атанасов представя изложба - живопис *НЕ СЪМ БИЛ ТАМ* в галерия ПРОЛЕТ. Представени са 18 живописни платна. Автора работи в областта на живописта и рисунката. Автор е и на стенописите на много църкви както и на  иконите на параклис Св. Георги Победоносец в Морската градина. Това е третата му самостоятелна изложба в Бургас и в галерия ПРОЛЕТ.  

Изложбата ще бъде експонирана в галерията до 21 юни.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013