ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
НАПРАЗНИ УСИЛИЯ НА ЛЮБОВТА - ТЕАТЪР

НАПРАЗНИ УСИЛИЯ НА ЛЮБОВТА - ТЕАТЪР

ПЪРФОРМАНС

.06.2015 | 17:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
до 18.30 часа

 "Любовта - какъв добър дух! Любовта - какъв подъл дявол! Любовта е единствения зъл ангел известен в природата!" Ако на света се е раждал човек, който може да изрази с думи прекрасния, чувствен, непознаваем и необятен свят на Любовта, то това е Шекспир. Отминалото време не отнема от бистротата на неговите свежи потоци от слово, а само им прибавя глъбини и завладяваща широта. "Напразни усилия на любовта" - брилянтна комедия, в която заради любовта всичко е позволено...и където "усилията" водят до....Какъв ли край?


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013