ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Полетът на две пеперуди

Полетът на две пеперуди

ИЗЛОЖБИ

.06.2017 | 00:00 часа | Галерия на Дружество на бургаските художници

ВИЖ КАРТА

Изложбата Графика, живопис под наслов  „Полетът на две пеперуди“ е събирателна точка на търсенията на две млади авторки Елисавета Ангелова и Надя Пеовска. Тя отразява полета на духа им и онези неща, които ги вълнуват – човешката душевност, сетивност и сложност с цялото й емоционално богатство и разнообразие.

Елате и надникнете в света на Ели и Надя ! • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013