ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Ретроспективна изложба на Христо Тодоров

Ретроспективна изложба на Христо Тодоров

ИЗЛОЖБИ

.06.2017 | 00:00 часа | Галерия "Бургас", ул. "Абоба" 13

ВИЖ КАРТА
Художникът Христо Тодоров е роден през 1935г. в с.Жеравна. Картините му приличат на вълшебни, старопланински легенди. Всичко, което е създал прилича на сияен ореол на неговата съдба, венчана за съдбата на България и на неговия поетичен жребий. Във всяка своя картина той присъства като вдъхновен поет. И твори поезия! Поезия земна, трогателна, велика.  / Матей Шопкин /

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013