ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
РИСУВАНЕ НА КОЛЕЛА

РИСУВАНЕ НА КОЛЕЛА

УЪРКШОП

.06.2017 | 18:00 часа | ТЕРАСА ДО КАЗИНОТО

ВИЖ КАРТА
до 19.30 часа

Отново в програмата на фестивал "Включи града" намират място нашите приятели от Социален център Бургас с уършопа "Рисуване на колела". Основната цел на творческото ателие е социалното включване на лицата със специфични потребности. Чрез рисуването на колела, по един атрактивен начин, заобикалящата ни среда и дрехите, се превръщат в цветен и живописен пейзаж. Целта е в рисуването да се включат колкото е възможно повече хора - не само тези, които използват за придвижването си инвалидни колички, но и всички останали. Не само децата, но и техните родители, братя, сестри, непознати хора. Най-уникалното в този вид рисуване е, че то се прави не с четка или моливи, а с колелата на инвалидните колички. Сядайки в инвалидната количка, макар и само за няколко минути,за да рисува, здравият, вървящият човек се поставя за кратко на мястото на човека, който се придвижва с инвалидна количка. Освен усещането за добро, всеки, който се включи ще може да вземе със себе си за спомен и аксесоарът, който сам е изрисувал. Ако имате отношение към каузата толерантност, съпричастност и доброта, елате, за да направим заедно нещо красиво и необикновено. 


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013