ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
РОБОТИ В "ПОРОЧЕН КРЪГ"

РОБОТИ В "ПОРОЧЕН КРЪГ"

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2015 | 10:00 часа | ФЛОРАТА

ВИЖ КАРТА
до 20.00 часа

Това е иновативна компютъризирана хореографска инсталация от композитна маса. „Порочен кръг“ е вдъхновен от “Индустриалната революция” и последвалите я промени в човешкото развитие. Това е бруталистка структура-робот, която представя някои от личните ми страховете, свързани с технологиите. Движението на машината по предварително зададената й програма, напомня за непрестанното движение на прогреса. Макар и парадоксално, може да се види и красота в движенията й, като отлятите в естествен размер длани, които се издигат и падат, образувайки ято от птици.

 

 


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013