ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ТВОРБИ НА ГРАД-АРТ

ТВОРБИ НА ГРАД-АРТ

ИЗЛОЖБИ

.06.2015 | 10:00 часа | АЛЕЯ ДО ПАМЕТНИКА ПУШКИН

ВИЖ КАРТА
до 20.00 часа

Изложбата представя фотографии от художествени акции осъществени в градската среда на Пловдив, Варна, Велико Търново, Габрово, Трявна, Русе, Троян и София. Реализациите са резултат от уъркшопи, проведени от д-р Добрин Атанасов и Любен Кулелиев с участието на ученици от художествените гимназии в страната по време на разлинчи фестивали, иницативи и културни форуми.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013