ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ "ДИШАМ"

ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ "ДИШАМ"

ПЪРФОРМАНС

.06.2015 | 18:00 часа | ТЕРАСА ДО КАЗИНОТО

ВИЖ КАРТА

Поемам си въздух и изпълвам тялото си с кислород. Дишам следователно съществувам. Всяка моя клетка се изпълва с дихание и започва да танцува. Тя носи информация за моите истории, мечти, желания.

Дишам“ е танцов спектакъл за смелостта да бъдеш себе си и да се откриеш за някой друг. Да поемеш дълбоко въздух, да скъсиш дистанцията и да потанцуваш. Твоя личен танц. Този, който изразява радостта на душата и сърцето ти и освбождава съзнанието ти.

Дишам“ е проект на Сдружение Социален център Бургас, МКЦ Бургас и хореографа Жана Пенчева, които се обединяват около идеята за създаване на танцов спектакъл, който да въвлече хора със специфични потребности и любители танцьори.

 


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013