ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian


. | часа |

ВИЖ КАРТА

  • Община Бургас
  • Дружество на  бургаските художници
  • Сдружение Виа Понтика
  • Център за изкуства За Родопите
  • Кригея
  • Виж! Бургас
  • festivals.bg
  • BG Dancer
  • Общинско радио - Бургас
  • Бургаски свободен университет
  • Бургасбус ЕООД
  • Ателие 056
  • Комплекс ООД
  • Уебчарм ООД
  • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013