ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
B.I.G.

B.I.G.

АРТИНСТАЛАЦИИ

.03.2012 | 14:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
8.00

"B.I.G." е интеарктивна инсталация, представлява обект с цилиндрична форма, напомнящ кладенец. На горната повърхност на обекта има проекция, тя показва малки човечета, погледнати отгоре. Съществата живеят в очакване. Когато зрителят се проближи достатъчно и погледне в "кладенеца" или движи ръце над него, съществата започват да крещят и да бягат панически в рамките на пространството на екрана. Инсталацията разполага с фоторезистори по екранната рамка и се адаптира към светлината на помещението. Сензорите регистрират всяко движение и нов обект над повърхността и тогава съществата се активират. Когато над инсталацията няма движение, съществата са спокойни. 

"B.I.G." дава възможност на зрителя да бъде страшният нашественик, непознатото божество, което се разкрива пред малките твари, катаклизъм, който разстройва един микро свят или просто големият шеф, който сплашва своите служители. Инсталацията се концентрира върху момента, в който сме агресивни, страшни, авторитетни и притесняващи, без дори да го целим..., но понякога го правим за удоволствие.

Автор: Николета Бончева, Мартин Пенев

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013