ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Extra safe

Extra safe

КИНО

.06.2016 | 00:00 часа | Галерия-музей "Георги Баев"

ВИЖ КАРТА
Той току-що е научил, че баща чу е получил инфаркт, тя се приготвя за проверка от училищния инспекторат. Семейната кола е потънала в напрегната тишина, която отеква помежду им.
"Extra safe" е късометражен филм от инициативата Киноlove - на лов за късо кино
Главни актьори: Илиана Коджабашева, Велислав Павлов
Второстепенни актьори: Атанас Славов
Режисьор: Галина Д. Георгиева
Оператор: Стефан Калъпов и Младен Минев
Сценарист: Галина Д. Георгиева
Сценограф : Ивайло Пеев
Звук: Александър Стефанов и Стойчо Иванов – Стинки
Екип: Яна Лекарска
Продуцент: Галина Д. Георгиева


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013