ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
MOTION TRACKING

MOTION TRACKING

УЪРКШОП

.03.2013 | 16:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
4.00
Motion tracking е технология, която дава възможност да се проследи движението на даден обект и след това данните от проследяването да се приложат към друг обект - така могат да бъдат създадени композиции, в които образите и резултатите са следствие от движението.

Уъркшопът ще бъде воден от Андреас Хайдер.

Участници в уъркшопа могат да бъдат всички с интерес към motion tracking, желателно е да имат основни технически познания. 

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013