ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Out of time

Out of time

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2014 | 10:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
10.00

Интерактивна инсталация, която се занимава с феномена за мига. Тя улавя частица, секунда от движението на човека пред нея и започва да го излъчва - много кратък миг, който обаче се повтаря отново и отново. "Извън времето" представлява огледало на случващото се пред нея. Изменяйки реалността тя генерира необичайни и невъзможни картини със сюреалистичен привкус.

Автор: Илияна Кънчева • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013