ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
TV-lution/TV-lusion

TV-lution/TV-lusion

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2014 | 10:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
10.00

Инсталация на тема  „Мутациите като еволюционен фактор на ТВ-съзнанието“

„Изкуството е преработка на действителността в нейната истина“

Гадамер

С други думи" Телевизията е преработка на действителността в нейната лъжа"

Това е един отказ от автора да приеме, че информационният поток, който го залива, ежедневието е една непреодолима и задалжителна константа. Една критика към връзката между човека и черната кутия, което е поднесено с желание да се достигне до вътрешно преодоляване на този копнеж за една непрекъсната информираност и постоянна зависимост на съзнанието.

Инсталацията съдържа два основни елемента: ембрионална скулптура (1,70 m) и телевизор. Те  са съединени чрез въздоховодна тръба, която играе функцията на пъпна връв. За сигнали и мутирали информации са използвани заснети и обработени видеа, които се подсилват със сонарна звукова картина.

Еволюцията на човешкото същество често е разглеждано в неговата ембрионална фаза. Така поставен ембриона като знаков, ключов елемент, той сам по себе си отваря тази вратичка в мисълта за нещо развиващо се, за нещо еволюиращо, за този момент в съществуването, когато ние не контролираме, а сме контролирани. От своя страна телевизорът е майката, пращаща информационни потоци. Това е един опит да се представи тази "свещенна" зависимост посредством двата обекта .

Погледнато по- дълбоко в тематиката, тази черна кутия може да  промени нашата еволюция. Изпращайки тези информации(мутагени), добрата майка налага своя контрол над своя зародиш.

 

Идея, концепт: Боряна Чернева

Звук: Боряна Чернева и Ангел Симитчиев

Скулптура: Цветелина Ангелова и Иван Иванов

Видео и техническо изпълнение: Боряна Чернева


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013