ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
ZOOM IN

ZOOM IN

АРТИНСТАЛАЦИИ

.03.2012 | 14:00 часа | АЛЕИ МОРСКА ГРАДИНА

ВИЖ КАРТА
Проектът стартира през 2010 с работно заглавие (Re)flexible по време на резиденция в „Замък Яздовски”, Варшава, Полша по идея на Виолета Витанова и Станислав Генадиев с артистичен асистент Красен Кръстев.

Година по-късно е представен в следващ етап от развитието си в Танц Квартир, Виена, Австрия поставен в средата на визуалният артист Стефани Уилиам.

Развитието на проекта продължава в колаборация с Венелин Шурелов, който ще механизира пътуването на тялото в пространството.

Изразните средства на тялото са сведени до минимум. На фокус е „най-анонимната” част – човешкия гръб и неговия потенциал за създаване на причудливи образи. Гръбначният стълб, като опорна медиална структура, неговия потенциал за извършване/осъществяване на флексия, екстензия, контракция и ротация. Една единствена част – гърбът, намира конкретен хореографски език, създаващ пътуване, проучващо собствените му деформации и превърнато в необичайно визуално преживяване.

 

http://www.subhumantheatre.com/en/subproduct/performance/2012-zoom-in-wip.html • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013