ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Благовеста Рядкова

Благовеста Рядкова

Благовеста Рядкова е завършила Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Носител е на златна и кристална лира. В момента е преподавател по клавирен съпровод в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Благовеста Рядкова е партньор на Община Бургас в провеждането на „Дни на австрийската култура и изкуство“, с нейно участие са осъществени десетки камерни концерти, част от културната програма на Бургас.

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013