ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Ирена Ненчева

Ирена Ненчева

Ирена Ненчева е завършила ВИТИЗ “Кр.Сарафов” с Актьорско майсторство за куклен театър. Работи в Държавен Куклен Театър - Бургас и е ръководител на детски театрален състав "Слънчова планета". Участвала е в телевизионен детски сериал “Рисувани сънуванки” към ефирна телевизия “РЕНТ”- гр. Бургас 1996 г. /20 серии/, в детско радиопредаване – водеща “Голямата и малката грешка” гр. Плевен 1994 год. и в много радиореклами. Участия в театрални спектакли: Държавен куклен театър - Плевен и Бургас.

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013