ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Надя Пеовска

Надя Пеовска

Родена през 1977, гр.Бургас.

Завършва през 1991 в СОХУ “Св. Св. Кирил и Методий “ паралелка със засилено изучаване на бълг.език и литература и допълнителни хуманитарни дисциплини – философия и история на изкуството , а през 1996 завършва УНСС - гр.София.

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ  

2012        Жената през погледа на художника-х-л Мираж, Бургас

2011        Изложба Никулден - “Дружество на Бургаските  художници

2011        Изложба Море  - “Дружество на Бургаските  художници“ Бургас

2011        Изложба-конкурс Национални награди“ Алианц България“ -   живопис,графика и скулптура, Галерия „Петко Задгорски“,

2011        Изложба 24.05, “Дружество на Бургаските   художници“ Бургас

2011        Младежка изложба, “Дружество на Бургаските   художници“ Бургас

2008          Дон Кихот и Дулсинея, Галерия "Богориди" БургасСАМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ

2010    Галерия към завода за пластмасови изделия,гр.Средец,/откриване празника на града/

2009    Галерия Българка,гр.Бургас

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013