ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Театър на огъня и сенките Фаертър

Театър на огъня и сенките Фаертър

Театър на огъня и сенките "Fireter" е проект, специализиран в огнено шоу, шоу на кокили, жонглиране с огън, огнени инсталации, живи статуи и разнообразна шоу програма. "Fireter" се стреми да промени типичната представа за перформанса, да разчупи границата между публиката, сцената и артиста, като търси нестандартните места, сцени и похвати за това. "Fireter" кара зрителите да се почувстват част от свят, изтъкан от красотата на огъня, светлината, сенките и тяхната възможност за безкрайни превъплъщения в различни лица, форми и състояния. Театърът на огъня и сенките постига това, използвайки различни средства като танц и жонглиране с различни огнени инструменти, шоу с кокили, уникални костюми, маски, марионетки, живи статуи, светлинни ефекти, сенки, паравани и други разнообразни експериментални похвати и перформанси. Голямо значение за въздействието и успеха имат понякога нетрадиционни места за представянето на новите спектакли, шоу програми и дори реклами. "Fireter" използва всички тези похвати, като ги засилва допълнително с внасяне на част от шоуто си непосредствено сред публиката, неусетно въвличайки зрителя в необятния океан на фантазии и красота. Вие се превръщате в актьори и ставате част от света на Театъра на огъня и сенките "Fireter", а той - част от вашата радост и усмивки... Интерпретацията на съвременни и класически творби по нетрадиционен начин, както и мъдростта, съхранена в легендите, свещените обреди и ритуали на древни култури, винаги е била в основата на вдъхновението във "Fireter".

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013