ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

Участници 2012г.

Участници 2014г.


Архив участници 2013г.


Архив участници 2012г.


participant
Funktool
participant
Flowtron bboy crew
participant
Център за изкуства За Родопите
http://www.prac.biz/
participant
Група FOUR
participant
Яро Спринг Винарски
http://www.jarospring.com/
Матю Роджърс
participant
Вероника Цекова
http://www.veronikatzekova.hit.bg/
Симеон Янчев
http://robotev.com/
Мелани Морен
participant
Камен Калев
http://www.waterfrontfilm.net/
participant
Росен Петров
participant
Творчески хоби център Хобисимо
http://hobbisimo.com/
Донка Герджикова
Христина Лъджева
participant
Театър Арма
http://www.armatheatre.org
participant
Театрална школа при МКЦ-Бургас
http://mladite.eu/klubove/mladezhka-teatralna-shkola/
participant
Еко сдружение АГАЛИНА
participant
Арт платформа Eластик
Станислав Георгиев

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013